NUTRIČNÍ TERAPIE

Nutriční terapeut pro vaše zařízení

SPECIALIZACE PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB


Senioři představují zvláště rizikovou skupinu pro vznik malnutrice (podvýživy). S přibývajícím věkem dochází ke snížení energetické potřeby a tím ke snížení pocitu hladu a žízně. Riziko malnutrice se také výrazně zvyšuje u institucionalizovaných pacientů. Změna prostředí a změna denního rytmu mohou vést ke snížení příjmu stravy, následnému úbytku na váze a především úbytku svaloviny.

Řada neurologických degenerativních onemocnění jako např. demence či Alzheimerova choroba naopak přispívají ke zvýšené potřebě energie a bílkovin. Z tohoto důvodu je velmi důležité dbát na dostatečný příjem stravy zvláště u těchto pacientů.

Vlivem správné výživy můžeme docílit prodloužení soběstačnosti klienta, lepší rekonvalescence, lepší rehabilitace a zabránit vzniku řady komplikací včetně zhoršení hojení ran, vzniku proleženin a dalších problémů.